A-Z A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Z
?
#

EXIT
kiosk
modei n   B e l g i u m

     de €uro
(© 2001 J. Peeters)

  

    
    (zoeken op deze pagina)

naar pagina-top weldaad of onheil? de €uro

  

Een nieuwe munt
Met grootscheepse campagnes worden de burgers van de Europese landen er massaal van overtuigd dat de invoering van de Euro als gemeenschappelijke munt voor ieder van ons een nieuwe weldaad zal zijn. De "eenmaking van Europa" -wat dat dan ook moge betekenen- staat voor de deur, en zal de Europese burger vele voordelen brengen: betalen met één gemeenschappelijke munt, vrij verkeer van goederen en diensten, en, minder duidelijk, mogelijk méér aanzien en invloed en macht van één groots ééngemaakt Europa op het (politieke) wereldgebeuren.

Maar mag diezelfde burger daar enige vragen bij stellen?

Werkloosheid
Sedert in de jaren negentig de beslissing viel tot monetaire eenwording, is er zich in het bedrijfsleven een uitgesproken schaalvergroting gaan aftekenen in alle Europese landen. Grote bedrijven en multinationals herdachten hun internationale structuren, en sloten plaatselijke afdelingen, ook in ons land. Van Renault tot recent nog Sabena: steeds meer komen duizende gewone burgers werkloos op straat terecht. Zal deze trend aanhouden? De banksector kondigt alvast een vergaande personeelsafslanking aan. Stellen dat dit allemaal de schuld is van Europa en de monetaire eenmaking zou allicht overdreven zijn, maar het is een feit dat deze instanties niets hebben ondernomen of gepland om deze crisis te vermijden. Natuurlijk: mede door de informatica zijn er steeds minder "mensen" nodig om een financiële transactie af te ronden, maar het blijft een feit dat het netwerk-geldverkeer daardoor meer dan ooit toeneemt (en ontsnapt aan het toezicht van een controlerende overheid, maar dat terzijde). Allicht zal die trend zich doorzetten, en zijn sluitingen van bankkantoren in de volgende 5 à 10 jaar onvermijdelijk.

Waar de werkloosheid stijgt, daalt het welvaartspeil. Zal (of: kan) de Euro hier kentering in brengen? Nee - waarschijnlijk niet. Integendeel. Monetaire maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid kunnen niet meer nationaal genomen worden, of zijn onderhevig aan de goedkeuring van een (Europese) overheid, een overheid die zich nog nooit zo ver van de burger heeft bevonden (ook dat even terzijde).

Nu al werken in de bouw Portugese kasseileggers, Tsjechische metsers en Poolse vrachtwagenchauffeurs... dikwijls voor een buitenlandse onderneming. Verwacht mag worden dat de Euro nog meer kansen zal bieden voor het importeren van (goedkope?) werkkrachten, waardoor de autochtone werkloosheid in de komende jaren zal stijgen.

Internationale betalingen
Het zou vanaf volgende maand gemakkelijker moeten zijn om internationale betalingen door te voeren. Tenslotte overspant de informatica de hele wereld. Maar nog tot medio 2003 zullen extra kosten worden aangerekend voor betalingen naar of geldopnames in het buitenland. En wanneer Europa deze week (011128) aan de banken het verbod oplegde om vanaf dan geen kosten meer aan te rekenen, reageerden deze prompt met de mededeling dat dit a) een forse winstderving zou meebrengen, en dat b) hierdoor het binnenlands geldverkeer DUURDER zal worden. Hoe kan de Euro ons voordelen brengen als HIER bij ons om te beginnen alle diensten duurder worden? (Kijk ook eens na hoe de kosten voor je gewone bankrekening de voorbije jaren in alle stilte gestegen zijn !)

Correcties
In tijden van tegenslag beschikte de overheid over mogelijkheid om de basisrentevoet aan te passen, en aldus, naargelang het economische klimaat, een regularisering uit te oefenen op de landelijke economie. Die mogelijkheid valt weg. Er zijn immers geen monetaire grenzen meer. En het op Europese schaal doorvoeren van correcties zal ALTIJD voor bepaalde landen nadelig zijn, en voor andere meer voordelig dan bedoeld.

Ons land staat bekend voor de werkkracht en inzet van haar werknemers: zal dat enthousiasme doodbloeden, wanneer bijvoorbeeld werknemers in de zuiderse Europese landen dezelfde verloning opeisen, of gaan wij andersom ook allen "op zijn mediterranees" in onze arbeidscultuur bijvoorbeeld ook een siesta inbouwen en "met een Franse slag" gaan werken?

Speculatie
Ongetwijfeld creëert de Euro voordelen waarvan een buitenstaander moeilijk de volledige impact kan inschatten: grote bedragen aan spaarcenten en beleggingen kunnen worden verzameld door de banken, om op de internationale geldmarkt nóg grotere speculatieve acties op te zetten tegen de US-dollar en de Yen bijvoorbeeld. Dat alles -zal men u wijsmaken- om u nóg hogere rente te kunnen uitkeren op uw spaarrekeningen...

Democratisch ingevoerd?
Altijd wanneer er grote belangen op het spel staan, wordt ervoor gekozen om eventuele tegen-argumenten niet aan bod te laten komen. Dus heeft de burger voor de Euro niet mogen kiezen: er is geen debat geweest, er werden geen argumenten voor en tegen (!) besproken. De Euro wordt u en mij gewoon opgedrongen, en de met veel overheidsgeld betaalde campagnes indoctrineren ons van de vele voordelen die wij gaan mogen verwachten... Behalve ondermeer in Denemarken, en daar stemden ze tégen, en vóór het behoud van de Deense Kroon. Daar geen Euro-perikelen dus.

De KMO's zullen wel (mee-)betalen
In iedere ondernemersopleiding zit een voorbeeld-balansrekening en resultaat van wat je als noest werkende zelfstandige kan verwachten als inkomen voor je geleverde prestaties. Een kleine zelfstandige (neem een schoenwinkel als voorbeeld) verwerft een NETTO inkomen van 5 à 600.000 Bef bij een jaaromzet van 20.000.000 Bef. Gemiddeld bedraagt de nettowinst van een zelfstandige zaakvoerder zoals bekend 2,7 % (groentewinkels: 1,8 - 2,1 % ). Je kan dit nalezen op de sites van diverse Middenstandsverenigingen. Ik hoor premier Dehaene nog zeggen, enkele jaren geleden, dat de omschakeling naar de Euro de kleine zelfstandige slechts 1 tot 1,5 % zal gaan kosten van zijn omzet zou gaan kosten (investering in nieuwe machines, opleiding en informatie). Bedoelde hij "ruim een half jaarinkomen"??? Participatie van de overheid in deze kosten: geen.

011229 follow-up:
In alle andere landen zorgen de banken voor de ophaling van de oude munten en bankbiljetten, in België moeten de KMO's tot 28 februari, gratis en zonder tegenprestatie, 'voor Bank spelen' (dixit een wakkere KMO-er begin deze week op TV), en een grote voorraad Euro's in reserve houden...
(einde follow-up 011229)

Mooie campagnes
De grootste voordelen bij de invoering van de Euro zijn voor de banken. Maar dacht u dat ZIJ de kosten betalen voor de promotie en de bekendmaking aan het publiek? Nee, natuurlijk niet. De overheid geeft miljoenen uit aan dure promotiecampagnes op radio en TV, uiteindelijk gefinancierd door de gewone belastingbetaler. Geen enkel bedrijf slaagt er in de promotiecampagne van een nieuw product zo door de belastingbetaler te laten betalen...

Brainwashing
"Méér toerisme, méér internationaal verkeer, gemakkelijker betalen in het buitenland!" Gigantische campagnes benadrukken al deze mogelijkheden. En iedereen denkt: "Nu komen de toeristen, nu komt er geld binnen, nu gaan we rijk worden". Maar: er is geen "Euro" méér te bestedendan voorheen, dus wat anderen hier komen kopen in plaats van in eigen land, geven Belgische burgers weer elders uit in plaats van hier in België, en de TOTALE som van bestedingen zal geen frank hoger zijn. Of gaat u nu meteen twee keer méér in vakantie in het buitenland? Ja? Dan zal u toch de helft minder in eigen land kunnen besteden... ?

De politieke voorstanders
Het heeft ongetwijfeld moeite gekost om de Europese leiders tot de invoering van de Euro te bewegen. Daartoe was het noodzakelijk eerst enkele zwaargewichten te overtuigen: de kleintjes volgden dan wel vanzelf. Dat Tatcher niet wou meedoen, viel even tegen, maar Frankrijk en Duitsland hebben vooraan stevig aan de kar getrokken.

En toeval of niet, maar zodra de Euro er was, werden alle Euro-voorstanders aan de dijk gezet. Dehaene is bij ons al lang geen premier meer, Mitterand is een natuurlijke dood gestorven, en Kohl werd door een "toevallig opduikend geldschandaaltje" van het politieke toneel verwijderd. Wie is er NU nog (politiek) verantwoordelijk voor de INVOERING van de Euro? Mission accomplished.

Argumenten voor één gemeenschappelijke munt?
Als er dan toch één gemeenschappelijke munt moet komen, waarom schakelen we dan NU niet meteen over op de Amerikaanse Dollar? Dat is trouwens sowieso al de wereldstandaard (en dat zal nog lang zo blijven), het gaat alle vormen van monetaire speculatie tegen (of: was het daar misschien om te doen?) en er wordt dan een eerste échte stap gezet naar een échte wereldmunt (de "Mondo"). Denk hierbij aan de vele voordelen voor de derde wereld. Vergeet ook niet dat de Euro oorspronkelijk als gelijkwaardig aan de US Dollar werd gecreëerd, maar dat die Euro ondertussen al 20 % van zijn waarde ten opzichte van de Dollar heeft verloren, en we zijn nog niet eens écht begonnen!

Alle argumenten die een redelijk bankier kan bedenken TEGEN de US dollar als gemeenschappelijke munt, kan elke burger aanhalen als argumenten TEGEN een Euro ter vervanging van de Belgische frank... Ik had graag de vriendelijke mening van specialisten terzake gehoord daarover :-)

Waardevermindering
Niet alleen de Euro, ook zijn voorganger, de ECU is (was) sinds zijn invoering, met 40 % in waarde gedaald ten opzichte van de Duitse Mark. Toen bestonden er immers nog geen vaste wisselkoersen. Hoeveel méér zou de waardevermindering niet zijn geweest, indien onze Duitse vrienden niet elke Oost-Duitse Mark hadden omgeruild voor harde Westerse Marken?

Chauvinisme troef
Eén gemeenschappelijke munt, ja, maar met 72 verschillende bankbiljetten, want elk land moet zonodig een eigen type bankbiljet hebben. Georganiseerde valsmunters wrijven zich in de handen: niets is makkelijker om valse "Italiaanse" Euro's in zovele andere landen op de markt te kunnen brengen, waar mensen niet zo vertrouwd zijn met dit geldbeeld. Je mag dan ook verwachten dat een ernstige overheid er alles zal aan doen om zo snel mogelijk tot de afschaffing van al die regionale bankbiljettenversies te komen - of toch maar niet?

Er zijn in november al zeker zes overvallen op geldtransporten gepleegd waarbij Eurobiljetten werden buitgemaakt, naar openlijk verondersteld wordt in opdracht van de oostblok-valsmunterij-mafia (in Albanië en Kosovo).

Geldautomaten aanpassen
De vele parkeerautomaten worden aangepast. Met overheidsgeld uiteraard. Miljoenen belastinggeld, nogmaals uiteindelijk te betalen door de gewone burger.

Uitvoer bevorderen
Een schijnbaar sterk argument vóór de invoering van een gemeenschappelijke munt is de veronderstelde impact op de uitvoermogelijkheden van ons land: makkelijke betalingswijzen vereenvoudigen de internationale handel. Ongetwijfeld waar, maar laat geen enkele meubelmaker zich wijsmaken dat men bijvoorbeeld in Duitsland op Belgische stoelen zit te wachten. Of laat geen enkele Duitse wijnmaker geloven dat men in Frankrijk op Duitse wijnen zit te wachten...

Een omgekeerd effect zou éérder het gevolg kunnen zijn: grote, internationale bedrijven laten hun productie goedkoop in derde-wereldlanden maken, en voeren die dan massaal in Europa in. De kledingindustrie heeft niet gewacht op de Euro om dit procedé toe te passen, anderen zullen volgen. Met -nogmaals- een toenemende werkloosheid hier als gevolg.

Zwart geld
Toegegeven, het was al moeilijk om grote kapitalen te plaatsen. Nu is er helemaal geen probleem meer: drugsgeld verdiend in Italië kan ongetwijfeld zonder problemen door criminelen in Nederland of Luxemburg worden witgewassen...

011206 follow up:
Eerder toevallig werd hier "Italië" vermeld. Net vandaag blijkt het voorstel tot invoering van een internationaal aanhoudingsbevel niet door te gaan omdat dat land (als énige!) zijn veto stelde... (14 voor, één tegen). Iedereen vraagt zich af waarom?
Uiteindelijk draaide Berlusconi toch bij, waarschijnlijk in het besef dat het varkentje nooit zo heet gewassen wordt, als het op de tafel komt...
(einde follow up 011206)

Sociale onrust
Dit is een merkwaardig argument. Spaanse ingenieurs kunnen nu gemakkelijk vergelijken hoe hoog de lonen van hun Belgische of Noorse collega's liggen, voor 'hetzelfde' werk. Moeilijker zal het zijn om uit te leggen dat de werkdruk in sommige landen ook hoger kan zijn, en dat daardoor een verschil in verloning gerechtvaardigd is? En omdat de werksituatie toch altijd anders is in Portugal dan in Noorwegen, of anders in Turkije dan in Nederland gaan we in Europa merkwaardige bewegingen krijgen: óf iemand wil beter betaald worden, óf hij wil naar een andere lidstaat... Een verschijnsel dat zeker nadere aandacht verdient in de loop der komende jaren.

De zwakke Euro
Engeland doet dus -voorlopig- niet mee met de Euro. Begin van de jaren negentig koste één Britse Pond ongeveer 52 Bef. Nu is dat pond 'gestegen' tot 72 Bef. Niet slecht voor deze munt die traditioneel niet tot de sterkste munten behoorde. Daarom lijkt het mij logischer dat niet het Pond er op is vooruit gegaan, maar wel dat de gezamelijke waarde van overblijvende munten er feitelijk op achteruit is gegaan...

011229 follow up:
De beurs van Brussel
Onze beurs kende dit jaar opnieuw een achteruitgang, nu al voor het derde opeenvolgende jaar. En dat was geleden van 1948. Dit is te wijten aan de invoering van de Euro, aldus een radio-nieuwsbulletin op 29 december 2001 op BRT 1, 02u00. De gegeven verklaring luidde: Belgische beleggers verkiezen buitenlandse aandelen, terwijl buitenlandse beleggers niet naar België komen (gezien de faillissementen van bedrijven als L&H en andere)...
(einde follow up 011229)

Geldontwaarding
De meeste economen zijn het erover eens dat geldontwaarding te wijten is aan o.a. een toenemend geldverkeer. Dit hangt zeker ook samen met de zogenoemde 'virtuele geldcreatie' door de financiële instellingen.

Kort gezegd: wanneer een bank voor 1.000.000 speciën ontvangt (als spaarcenten van haar klanten bijvoorbeeld, als "chartaal" geld), dan mag zij dat als een soort borg gebruiken om voor 10 maal méér, of 10.000.000 'virtueel' geld uit te lenen. Dat komt omdat dat virtuele geld in de praktijk toch nooit cash wordt opgenomen, maar bijvoorbeeld alleen maar als een getalletje op de rekening van een andere particulier verschijnt ("giraal" geld), die het gebruikt om de aannemer van zijn nieuwgebouwde woning mee te vergoeden, die dat dan weer als een getalletje op zijn rekening krijgt. Er wordt, met andere woorden, niet meer effectief met munten en bankbiljetten betaald.

Deze 'geldcreatie' vermeerdert de totale geldomloop echter wel dramatisch , wat onvermijdelijk tot geldontwaarding leidt, bijvoorbeeld in de vorm van inflatie. Welnu, blijkbaar heeft er niemand nog bij stil gestaan dat deze vormen van geldcreatie nu ongebreideld mogelijk zijn (want: géén controle: waar ergens in Europa zitten de veronderstelde reserves?). En het is nog maar zeer de vraag of andere landen niet van de mogelijkheid zullen gebruik maken om effectief een beetje méér geld bij te creëren, in zo'n grote Europese pot valt dat immers nauwelijks op... Behalve dan dat we zeer snel een flinke geldontwaarding mogen verwachten, met als gevolg daarvan weer stijgende prijzen, en de spiraal is al begonnen. Beleg daarom nu in Britse Ponden, zolang het nog kan, of beter nog: in Zwitserse franken: je zal je kapitaal zien stijgen de volgende jaren...

Nog meer verdienen
Vroeger werkte een schoenmaker een hele dag aan één paar schoenen. Hij verdiende daarmee zijn dagloon. Nu worden schoenen machinaal gemaakt, één paar in 360 productie-seconden. De prijs van schoenen is echter niet in verhouding gedaald.
Vroeger kon je met een Eurocheque betalen. Maar dat vraagt te veel 'handwerk' voor de bank om een betaling te registreren. Dat moet dus 'ontmoedigd' worden. Vanaf 1 januari wordt de Eurocheque-garantie van 7.000 Bef dan ook afgeschaft. Zei u 'ontmoedigen'? - mijn bank weigert van oktober al om nog nieuwe Eurocheques ter beschikking te stellen. Het was nochthans gemakkelijk voor iemand die slechts sporadisch een cheque uitschrijft, bvb om een onderhoudsbeurt in de garage te betalen, of gewoon om als 'reserve' op zak te hebben...

Electronisch betalen
Je Protonkaart opladen: het risico voor kaartverlies ligt nu volledig bij de klant: de bank heeft de centen binnen lang vóór ze uitgegeven zijn.

En met je betaalkaart of kredietkaart betalen bij de kleinhandelaar en zelfs op Internet kan ook. Hoeveel rekent de bank ook al weer als kosten aan voor de handelaar? Toch niet méér dan 2 % van zijn jaaromzet zeker? En voor de kaarthouder?
Moeten we trouwens echt naar een economie waarin de financiele instellingen méér omzet hebben dan "echte" (sorry voor dat woordgebruik) ondernemingen winst maken?

Albanië en Kosovo
hebben de voorbije jaren vele problemen gehad met de eigen munt-ontwaarding, in dit geval ten gevolge van de vele oorlogshandelingen aldaar. Om dan maar weer tot enige monetaire stabiliteit te komen, schakelden deze landen recentelijk over op de Duitse Mark als officieel erkend betaalmiddel. En als die verdwijnt, gebruiken ze de Euro natuurlijk, want alle Duitse Marken zullen moeten ingeruild worden. Zo kom je feitelijk meteen bij de Europese Unie, zonder 'officiële' toelating. (Zeg dus maar niet dat een US-dollar als wereldmunt niet zou kunnen...) En wist u in welke landen de valsmunterij-mafia thuis is ? Juist.

Een aardigheidje
Onze Noorderburen kunnen nog zeker 10 jaar lang hun spaarpotjes in Guldens omwisselen tegen Euro: de Nederlandse gulden blijft namelijk bestaan als officiële munt in de voormalige Nederlandse koloniën... (tenzij de burgers hem daar ook gaan inruilen voor Euro's !!!)

De US Dollar
trekt zich van dit alles niets aan. De financiële marktanalysten aldaar weten wel van de muntomschakeling, maar ze liggen er niet wakker van. Tenslotte wordt de olieprijs per vat nog altijd in Dollars uitgedrukt, en dat zal nog wel even zo blijven...

 

J. Peeters
011201

PS:
Uiteraard behoudt de auteur zich het recht voor om onmiddellijk zijn mening te herzien, zodra hiertoe ook maar de minste aanleiding bestaat. Bovenstaande informatie is dan ook louter hypothetisch tot op dit moment, en dient ten gronde door bevoegde instanties te worden onderzocht vooraleer hieruit verdere conclusies mogen worden getrokken. Wie over méér financiëel-technische of inside-informatie beschikt, mag me te allen tijde mailen...

deze pagina: www.a-z.be/011201euro.html

naar pagina-top interessante links en follow up

Mail jouw opinie ...
... hier komt je reactie !

  

naar pagina-top mail het adres van deze pagina aan een vriend
typ zijn / haar e-mail-adres in:
naar pagina-top terug naar  de redactie  

 

© 2001 SiteMaster.be