A-Z A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Z
?
#

i n   B e l g i u m

     beroepsverenigingen gezondheidszorg   
  

    
    (zoeken op deze pagina)

vorige pagina
latere pagina
gezondheid beroepsverenigingen
Acta Medica Belgica Koninklijke vereniging van Belgische medische wetenschappelijke organisaties: centralisatie medische documentatie (E)
APB - Algemene Pharmaceutische Bond diensten, adressen en archief met artikelen
APOB Algemene professionele opticiens- en optometristenbond: seminaries, opleidingen
Apothekersvereniging, Koninklijke over farmacie en wachtdiensten en een open discussieforum, Apothekerskranten online lezen
Artsen zonder grenzen
Artsen Zonder Grenzen humanitaire organisatie in meer dan 80 landen, een gift doen, projecten in BelgiŽ
ASGB Algemeen Syndicaat van Geneeskundigen van Belgie Behartigt artsenbelangen in BelgiŽ, ongeacht discipline, statuut of plaats van tewerkstelling
Belgian Transplantation Society stimuleertl het onderzoek naar weefsel- en orgaantransplantatie, lijst van deelnemers en klinieken (E)
Belgische Geneesherenvereniging Sint-Lucas doelstellingen en structuur, tijdschrift, informatie over lidmaatschap
Cardiostar Beroepsvereniging van Belgische specialisten voor hartziekten, om de informatie-uitwisseling te stimuleren

Cardio-Thoracale Heelkunde congressen, online nieuwsbrief, leden-overzicht (E)
Cathlab Vereniging, Vlaamse van verpleegkundigen, werkzaam in een hartcatheterisatie-labo, organiseert jaarlijks een symposium, speciale info voor patiŽnten
Chronische Inflammatoire Bindweefselziekten-liga
Gastro-enterologie, Vlaamse Vereniging voor publieke info over gastro-enterologie is, besloten domein en een bestuursdomein
Geestelijke Gezondheidszorg, Centrum
Geneesheren-Specialisten, Beroepsverenigingen van Wie, wat en welke verenigingen zijn aangesloten, diverse specialismen
Geneeskunde Kring, Koninklijke de wachtdokters, de namen en e-mailadressen van de leden van het bestuur, medische links
Geneeskundigen Verbond, Vlaams nadenken over en invloed uitoefenen op het geneeskundig onderwijs en gezondheidsbeleid
Gezondheidspromotie, Vlaams Instituut voor
Gilles de la Tourette, Vlaamse vereniging
Huisartsen, Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse voor huisartsen, wetenschappelijk onderzoek en preventie
Huisartsenkringen, Unie van
Huisartsenparlement, Vlaams statuten en strategisch plan, verslagen van plenaire vergaderingen
Kinesitherapeuten Verbond, Vlaams website van de beroepsvereniging
Logopedisten, Vlaamse vereniging voor

MediClub alleen voor geneesheren, om het leven van de leden, zowel professioneel als privť, te veraangenamen ...
NGO-Net netwerk van Vlaamse NGO's, internationaal nieuws, met adressenlijst van NGO's
NGO'S
Operatieverpleegkundigen, Vereniging van Vlaamse het ledenblad Scalpel, de laatste edities lezen, congressen en symposia
OpticiŽns, Bond van Belgische vragen stellen over brillenglazen, gezichtsscherpte, contactlenzen en terugbetaling door het ziekenfonds
Orde van Geneesheren de Eed van Hippocrates en de Eed van GenŤve, alsook de plichtplegingen van artsen
Parodontologie, Belgische vereniging voor
Radiologen, Nationale Unie der info over de opleiding en de beoefening van de radiodiagnose

Radiologie, Koninklijke Belgische Vereniging voor activiteiten, bestuursleden, nieuwsbrief en een afdeling voor leden (E)
Redcross.be
Rode Kruis
Stomaverpleegkundigen, Vlaamse Vereniging van het bevorderen van een kwalitatieve verpleging van stomapatiŽnten, patiŽnten met fistels en patiŽnten met continentieproblemen
Tandartsen, Verbond der Vlaamse algemene, tandartsen- of patienteninformatie, en over tandverzorging bij kinderen
Tandartsen, Vlaamse Beroepsvereniging voor de verdere uitbouw van de nationale reglementering in de tandheelkundige sector
Unicef

Unie van Huisartsenkringen overkoepelende vereniging om het functioneren van de huisartsen uit te bouwen
Urobel tTijdschrift van de Belgische vereniging voor urologische verpleegkundigen en aanverwanten, met verslagen van congressen
UZK - Unie van Zelfstandige Kinestherapeuten stimuleert de oprichting van nieuwe kringen voor een representatieve regionale vertegenwoordiging in de thuisgezondheidszorg
VBZV Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen, voor professionalisme en flexibiliteit binnen de gezondheidszorg
Vereniging van gegradueerden in de podologie groepeert Vlaamse podologen met voltijdse driejarige dagopleiding die allen voldoen aan het KB omtrent de beroepsuitoefening mail 030622
Vlaamse Kruis

W.V.V.V. Wetenschappelijke vereniging voor verpleegkunde en vroedkunde
World Health Organization
Ziekenhuisapothekers, Vlaamse activiteiten en werkgroepen, vacatures
Ziekenhuisinstrumentatietechnici, Vereniging Vlaamse komende activiteiten, een login aanvragen en abonneren op de nieuwsflash

030510 030622
naar pagina-top terug naar gezondheid
A-Z Startpagina
Gebroken link? Mailen aan Sitemaster aub
Uw homepagina aanmelden
© 2001 - 2003 SiteMaster.be